Cầu dẫn xe nâng lên container

Cầu dẫn cho xe nâng chạy thẳng lên container bốc và xếp hàng hóa công nghiệp.

Thùng rác nhựa công nghiệp

Thùng rác công nghiệp có độ bền cao chịu được trong môi trường khắc nghiệp nắng, ẩm và tác động của chất thải công nghiệp muối, axit, kiềm...v.v.v

Phụ kiện nhà kho

Càng nối xe nâng, chống lật rơ-mooc, phụ kiện xe nâng bộ kẹp thùng phuy, xe kéo hàng...